Viimsi Vee ja kanalisatsiooniga liitumine

Oleme Viimsi Vee poolt saanud järgmise info:

  • Liitumise teatisi hakkab Viimsi Vesi lähiajal kinnistu omanikele saatma nii postiga, kui ka e-mailitsi (samuti Rahvastikuregistri aadressile).
  • Liitumise avalduse esitamisest tehniliste tingimuste väljastamiseni on vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise eeskirja § 6 lõikele 1: 30 päeva (reaalselt kulub tehniliste tingimuste väljastamiseni üldjuhul 1-2 nädalat, puhkuste ajal tuleb arvestada pikema ajaga).
  • Reaalne aeg jõudmiseks tarbimiseni oleneb sellest, kui kiiresti esitavad kinnistu omanikud kõik vajaminevad dokumendid, kui kiiresti AS Viimsi Vesi väljastab tehnilised tingimused ja kui kiiresti iga kinnistu omanik laseb oma kinnistul ühendamise tööd ära teha. Optimistlikult hinnates võiks see aeg olla 1 kuu. Sealhulgas veemõõdusõlmes peab olema paigaldatud veemõõtja ja plommitud AS Viimsi Vesi poolt. Käesoleval ajal paigaldatakse AS Viimsi Vesi poolt juba peamiselt kaugloetavaid veemõõtjaid.

Liitumisdokumente võib nüüd kohe hakata saatma e-mailitsi aadressil kadi@viimsivesi.ee, saata postiga või tulla kohale: AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Vallavalitsuse peauksest sisse). Kohale tulles võimalusel Kadi Ormiga (tel: 6 066 884, mobiil: 555 30564) aeg kokku leppida, kuna ta võib viibida tööülesandeid täites kontorist väljas. Kadi Orm puhkab 18.-31.07.2016 ja 4.-12.08.2016 – sellel ajal liitumisdokumentide kontroll viibib.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumistasu on Äigrumäe külas 450 eurot (koos käibemaksuga). Kui liituda ainult kanalisatsiooniga, siis on liitumistasu 450 eurot ja kui ainult veega, siis samuti 450 eurot. Odavam on niisiis liituda mõlemaga korraga, siis on liitumistasu kokku 450 eurot.

Liitumistasu on võimalik saada Viimsi Vallavalitsuse poolt hüvitatud (s.t. Viimsi Vallavalitsus tasub Teie eest liitumistasu), kui:

  1. Olete Viimsi valla elanik (Viimsi sissekirjutus);
  2. Ehitusluba on väljastatud enne 22.03.1999 (100% hüvitamine), või enne 28.03.2004 (50% hüvitamine valla poolt);
  3. Majal on olemas kasutusluba või Riikliku vastuvõtukomisjoni akt.

Kui kumbagi pole ja soovite majale saada kasutusluba, siis esitada Viimsi Vallavalitsuse ehitusametile kasutusloa taotlus läbi www.ehr.ee, lisades juurde kõik vajalikud dokumendid (muidu saadetakse taotlus tagasi).

Kui aga kasutusluba hetkel ei soovi (majal on puudusi), siis edastage kasutusloa taotlus e-maili teel (kui esitate AS Viimsi Vesi jaoks taotluse, siis teisi dokumente vaja ei ole) aadressil estella@viimsivv.ee. Teile vastatakse, kuhu tuleb tasuda riigilõiv 30 eurot (Viimsi Vallavalitsuse kodulehel peaks ka informatsioon üleval olema). Kasutusloa taotluse vorm on allpool.

Liitumiseks tuleb Viimsi Veele esitada liitumistaotlus (artikli lõpus), hüvitamise taotlus (artikli lõpus), ehitusluba (või mõni muu dokument, mis tõendab, et maja oli enne 22.03.1999), kasutusluba (sobib ka Riikliku vastuvõtukomisjoni akt, või Vallas registreeritud kasutusloa taotlus) ning isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui liitumistasu hüvitamist ei soovi, või Teie maja ei vasta hüvitamise tingimustele, siis esitada ainult liitumistaotlus (kinnistu omanik täidab taotluse) ja kinnistu omaniku isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui ehitusluba on väljastatud enne 28.03.2004, siis esitada samuti taotlused ja vajalikud dokumendid ning seejärel sõlmib Viimsi Vesi kinnistu omanikuga liitumislepingu, mis järel edastatakse arve summas 225 eurot (koos käibemaksuga).

Taotluste vormid:

Liitumistaotlus (1)

hüvitamise taotlus (1)

kasutusloa taotluse vorm