Äigrumäe küla ja külaseltsi üldkoosolek 8.06.2023

MTÜ Äigrumäe Külaselts ja Äigrumäe küla üldkoosolek toimub 8. juunil 2023 kell 19:00 külaplatsil.

Üldkoosoleku päevakorras on:

  • Külaseltsi 2022. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • Külaseltsi 2023. aasta tegevuskava;
  • Muud külaseltsi jooksvad küsimused;
  • Kogukonna valmisolek kriisiolukordadeks;
  • Külavanema valimine seoses Viimsi valla põhimääruse §75 punktis 1 ettenähtud 4-aastase ametiaja täitumisega.

NB! Hiljemalt üldkoosoleku toimumise ajaks palume külaseltsi liikmetel tasuda ka liikmemaks 20€ – saajaks on MTÜ Äigrumäe Külaselts ja konto number on EE182200221062612257.

Vaata ka: https://aigrumae.ee/aigrumae-kulaselts/

Külaseltsi tegevust puudutavates küsimustes saavad hääletada ainult külaseltsi liikmed. Külavanema valimisel võib osaleda ja hääletada rahvastikuregistris oma elukoha Äigrumäe külas registreerinud vähemalt 16-aastane isik.

Külavanema kandidaadiks võib olla Äigrumäe küla täisealine elanik, kes vastab Viimsi valla põhimääruses toodud tingimustele ja on lisaks rahvastikuregistris oma elukoha Äigrumäe külas registreerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerimist.

Külavanemaks kandideerija peab andma enne valimistel kandideerimist vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek tuleb edastada aadressil info@viimsivv.ee või tuua Viimsi Vallavalitsusse Nelgi tee 1.

Kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses ning registreerimine lõpeb 31.05.2023.