Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2021

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 31. mail 2021 kell 19:00 külaplatsil. Päevakorras on:

  • 2020. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2021. aasta tegevuskava;
  • jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule on oodatud ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed.

Hiljemalt üldkoosoleku toimumise ajaks palume külaseltsi liikmetel tasuda ka liikmemaks 20€ – konto rekvisiidid leiab lehelt Kontakt. Külaseltsi liikmete nimekirja leiab siit.

Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2020

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 2. juunil 2020 kell 19:00 külaplatsil. Päevakorras on:

  • 2019. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2020. aasta tegevuskava;
  • juhatuse liikmete valimine, kuna põhikirjas ette nähtud 5-aastane periood saab praegusel juhatusel täis;
  • jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule on kindlasti oodatud ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed, sest info puudutab meid kõiki. Ühtlasi on siinkohal sobilik öelda, et samuti ootame külaseltsile uusi liikmeid – oma soovist saab märku anda kasvõi kohe lehe Kontakt kaudu.

Äigrumäe uus külavanem on Priit Rebane

10.09.2019 toimunud Äigrumäe küla üldkoosolekule uue külavanema valimiseks registreerus 22 inimest 109-st Äigrumäe hääleõiguslikust elanikust, mis andis osalemise protsendiks 23,98%. Seega oli valimiste toimumiseks vajalik miinimum 5% kindlalt saavutatud.

Ainsa külavanema kandidaadina oli registreeritud Priit Rebane, kelle poolt hääletasid kõik koosolekul osalejad, rikutud või kehtetuid sedeleid ei olnud. Seega täidab järgmised neli aastat Äigrumäe külavanema kohuseid Priit Rebane.