Äigrumäe külavanema valimised

Seoses praeguse külavanema volituste lõppemisega kutsub Äigrumäe külaselts kokku küla üldkoosoleku külavanema valimiseks. Koosolekul osalema on oodatud kõik sissekirjutust omavad Äigrumäe küla elanikud ja selleks ei pea olema MTÜ Äigrumäe Külaselts liige. Üldkoosoleku päevakorras on külavanema valimine ning jooksvad küsimused. Üldkoosolek toimub 10.09.2019, kell 19:00 Äigrumäe külaplatsil. Hääletamiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Külavanemaks kandideerimise viimane tähtaeg on 3. september 2019 ning selleks tuleb saata Äigrumäe külavanemaks kandideerimise avaldus aadressile info@viimsivv.ee.

Külavanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane isik, kes on rahvastikuregistris oma elukohaks registreerinud Äigrumäe küla vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerumist.

Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2019

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 30. mail 2019 kell 19:00 Pumbamaja juures. Päevakorras on:

  • 2018. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2019. aasta tegevuskava;
  • “vaba mikrofon” ja jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule võivad kindlasti tulla ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed, sest info puudutab meid kõiki. Ühtlasi on siinkohal paslik öelda, et kõik on teretulnud külaseltsi liikmeks astuma – oma soovist saab märku anda kohe nüüd ja praegu lehe Kontakt kaudu.