Tegevuskava

Äigrumäe Külaselts on külaelanikke küsitledes saanud kirja alltoodud tegelemist vajavad valdkonnad. Osa nendest on juba töös, osad vajavad täiendavat arupidamist ja initsiatiivi, mitmed vajavad valla poolset abi ning osad pole vast ehk nii prioriteetsed. Kirja said pandud siiski kõik esitatud ettepanekud, nagu need küsitluse vastustena tulid. Kui Sul on täiendavad ettepanekuid, siis palun anna nendest teada lehekülje Kontakt kaudu.

Külaplatsiga seonduvad teemad

 • Maaomandi küsimus (Tehtud: oktoobris 2018 sõlmitud vallaga rendileping 10 aastaks);
 • Küla teadetetahvli rajamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Külaplatsile väikese katusealuse rajamine (Projekteerimisel ja vajalike rahaliste vahendite ootel);
 • Istumiskohtade loomine külaplatsile (Osaliselt tehtud: istepink laste mänguväljaku kõrvale paigaldatud kevadel 2019);
 • Külakiik;
 • Spordirajatised (lõuatõmbamise kangid, palliplats, lauatennise laud jmt) (Töös ja osaliselt tehtud: laste kiiged ja ronila ning ping-pong laud paigaldatud kevadel ja suvel 2019);

Kommunaal- ja ehitusteemad

 • Äigrumäe küla puudutavate detailplaneeringute käsitlemine ja nende osas oma seisukohtade kujundamine;
 • Äigrumäe küla ÜVK väljaehitamine ja töölerakendamine koostöös vallaga (Tehtud);
 • Väljaehitatava ÜVK projekti raames tulekustutussüsteemi rajamine (hüdrantide võrk) (Tehtud);
 • Sadeveevõrgustiku ja äravoolulahenduse väljaehitamine, drenaaži probleemid (Töös);
 • Liikluspiirang Männimäe teele sarnaselt Kõlviku tee sissesõiduga teisel pool Pärnamäe teed;
 • Külateede remont ja aastaringne hooldamine;
 • Külavaheliste teekatete uuendamine, tolmava kattega teeosa katmine asfaltiga (Tehtud);
 • Tänavavalgustuse rajamine kalmistust Äigrumäe tee ja Liivamäe tee ristmikuni (Tehtud);
 • Tänavavalgustuse ja kõvakatte rajamine jalgrajale Äigrumäe tee – Varjulille tee (Tehtud);
 • Äigrumäe küla tähistavad sildid (Paigaldatud);
 • Kõnniteed ja terviserajad.

Sotsiaalmeedia

 • Kodulehe loomine (kohalik info, aga võib-olla ka erinevate perekondade tutvustamine; pisut meelelahutuslik ja sotsiaalne lisaks töistele ja igapäevastele teemadele) (Tehtud: ettepanekud täiendusteks on teretulnud);
 • Facebooki konto Äigrumäe küla tegemistest (Olemas ja aktiivne).

Kalmistu teemad

 • Autode läbisõidu takistamine Alliksaare teelt, et vältida karjäärijärve prahistamist;
 • Selgus, kui lähedale teedele ja hoonetele võib laieneda surnuaed. Peaksime väljendame seisukohta, et niivõrd tee äärde matmine on inetu.
 • Kalmistu metsas puude harvendamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Teeäärte puhtana hoidmine ja risustamise vältimine (Iga-aastane tegevus “Teeme ära” talgute raames).

Külaseltsi seltskondlikud tegevused

 • Info kogumine küla ajaloo kohta (Tehtud: küla ajalugu on kirjas kodulehel, täiendav info ja materjalid on teretulnud);
 • Koristustalgud kaks korda aastas (mai algus ja oktoobri lõpp);
 • Iganädalane ühistreening;
 • Ühised üritused (ühine toiduvalmistamine ja -maitsmine, laste tantsuõhtu jms);
 • Talgud erinevates majapidamistes, et tööd saaks kiiremini ja mõnusalt tehtud;
 • Rohkem küla siseseid üritusi, kuhu on kõik kutsutud, et saada lähemalt tuttavaks (kord kvartalis);
 • Kaardistada oma küla abi(käsi) vajavad inimesed (erinevate põlvkondade liitmine).