Tegevuskava

Äigrumäe Külaselts on nii elanikke küsitledes kui otseste ettepanekute kaudu aegade jooksul kirja saanud alltoodud teemad. Paljud neist on juba tehtud, mõned on töös, osad vajavad täiendavat arupidamist ja/või initsiatiivi ning osad pole vast ehk nii prioriteetsed. Kirjas on siiski kõik teemad nii, nagu need on kogunenud. Kui Sul on täiendavad ettepanekuid, siis palun anna nendest teada lehekülje Kontakt kaudu.

Külaplatsiga seonduvad teemad

 • Maaomandi küsimus (Tehtud: oktoobris 2018 sõlmitud vallaga rendileping 10 aastaks);
 • Küla teadetetahvli rajamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Külaplatsile katusealuse rajamine (Tehtud augustis 2020);
 • Istumiskohtade loomine külaplatsile (Tehtud: istepink laste mänguväljaku kõrvale paigaldatud kevadel 2019, katusealuse all on olemas ka teisaldatavad tribüünid);
 • Külakiik (pole hetkel plaanis);
 • Spordirajatised (lõuatõmbamise kangid, palliplats, lauatennise laud jmt) (Osaliselt tehtud: laste kiiged ja ronila ning lauatennise laud paigaldatud kevadel ja suvel 2019, edaspidi soovime rajada veel ühe ronila);

Kommunaal- ja ehitusteemad

 • Äigrumäe küla puudutavate detailplaneeringute käsitlemine ja nende osas oma seisukohtade kujundamine (toimub vastavalt planeeringute tekkimisele);
 • Äigrumäe küla ÜVK väljaehitamine ja töölerakendamine koostöös vallaga (Tehtud);
 • Väljaehitatava ÜVK projekti raames tulekustutussüsteemi rajamine (hüdrantide võrk) (Tehtud);
 • Sadeveevõrgustiku ja äravoolulahenduse väljaehitamine, drenaaži probleemid (Töös);
 • Liikluspiirang Männimäe teele sarnaselt Kõlviku tee sissesõiduga teisel pool Pärnamäe teed;
 • Külateede remont ja aastaringne hooldamine (Toimub valla poolt);
 • Külavaheliste teekatete uuendamine, tolmava kattega teeosa katmine asfaltiga (Tehtud);
 • Tänavavalgustuse rajamine kalmistust Äigrumäe tee ja Liivamäe tee ristmikuni (Tehtud);
 • Tänavavalgustuse ja kõvakatte rajamine jalgrajale Äigrumäe tee – Varjulille tee (Tehtud);
 • Äigrumäe küla tähistavad sildid (Paigaldatud);
 • Kõnniteed ja terviserajad.

Sotsiaalmeedia

 • Kodulehe loomine (kohalik info, aga võib-olla ka erinevate perekondade tutvustamine; pisut meelelahutuslik ja sotsiaalne lisaks töistele ja igapäevastele teemadele) (Tehtud: ettepanekud täiendusteks on teretulnud);
 • Facebooki konto Äigrumäe küla tegemistest (Olemas ja aktiivne).

Kalmistu teemad

 • Autode läbisõidu takistamine Alliksaare teelt, et vältida karjäärijärve prahistamist (Tehtud kalmistu poolt);
 • Selgus, kui lähedale teedele ja hoonetele võib laieneda surnuaed. Peaksime väljendame seisukohta, et niivõrd tee äärde matmine on inetu (kahjuks ei saa meie selles osas kaasa rääkida);
 • Kalmistu metsas puude harvendamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Teeäärte puhtana hoidmine ja risustamise vältimine (Iga-aastane tegevus “Teeme ära” talgute raames).

Külaseltsi seltskondlikud tegevused

 • Info kogumine küla ajaloo kohta (Tehtud: küla ajalugu on kirjas kodulehel, täiendav info ja materjalid on teretulnud);
 • Koristustalgud kaks korda aastas (mai algus ja oktoobri lõpp) (korraldame kord aastas mai alguses “Teeme ära” raames);
 • Iganädalane ühistreening;
 • Ühised üritused (ühine toiduvalmistamine ja -maitsmine, laste tantsuõhtu jms) (korraldame küla jaanituld ning külakohvikut Viimsi kohvikute päeva raames);
 • Talgud erinevates majapidamistes, et tööd saaks kiiremini ja mõnusalt tehtud;
 • Rohkem küla siseseid üritusi, kuhu on kõik kutsutud, et saada lähemalt tuttavaks (kord kvartalis);
 • Kaardistada oma küla abi(käsi) vajavad inimesed (erinevate põlvkondade liitmine).