Tegevuskava

Äigrumäe Külaselts on külaelanikke küsitledes saanud kirja alltoodud tegelemist vajavad valdkonnad. Osa nendest on juba töös, osad vajavad täiendavat arupidamist ja initsiatiivi, mitmed vajavad valla poolset abi ning osad pole vast ehk nii prioriteetsed. Kirja said pandud siiski kõik esitatud ettepanekud, nagu need küsitluse vastustena tulid. Kui Sul on täiendavad ettepanekuid, siis palun anna nendest teada lehekülje Kontakt kaudu.

Külaplatsiga seonduvad teemad

 • Maaomandi küsimus (Töös: Vald on 2016. veebruaris esitanud meie külaplatsi maatüki kohta taotluse riigile, et saaksime selle kogukonna kasutusse; pindala ca 0,43 ha, mis täna kannab nime „Paju haljak“);
 • Külaseltsi kogunemiskoha väljaehitamine;
 • Küla teadetetahvli rajamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Külaplatsile väikese katusealuse rajamine;
 • Istumiskohtade loomine külaplatsile;
 • Külakiik;
 • Spordirajatised (lõuatõmbamise kangid, palliplats, lauatennise laud jmt);

Kommunaal- ja ehitusteemad

 • Äigrumäe küla puudutavate detailplaneeringute käsitlemine ja nende osas oma seisukohtade kujundamine;
 • Äigrumäe küla ÜVK väljaehitamine ja töölerakendamine koostöös vallaga (Tehtud);
 • Väljaehitatava ÜVK projekti raames tulekustutussüsteemi rajamine (hüdrantide võrk) (Tehtud);
 • Sadeveevõrgustiku ja äravoolulahenduse väljaehitamine, drenaaži probleemid (Töös: Hetkel on käsil Viimsi valla sademevee arengukava koostamise I etapp ehk kogu valla sademeveesüsteemide kaardistamine, probleemine kaardistus, välitööd, jooniste, skeemide, kaartide ja graafikute koostamine. II etapis toimub kogu dokumendi tekstilise osa koostamine. III etapis esitatakse arengukava omavalitsusele. Töö peab haldama kogu valla sademeveesüsteeme. IV etapis, ehk hiljemalt 15. augustiks 2016 toimub sademevee arengukava avalikustamine, kus on võimalik kõigil antud tööga tutvust teha);
 • Liikluspiirang Männimäe teele sarnaselt Kõlviku tee sissesõiduga teisel pool Pärnamäe teed;
 • Külateede remont ja aastaringne hooldamine;
 • Külavaheliste teekatete uuendamine, tolmava kattega teeosa katmine asfaltiga (Tehtud);
 • Tänavavalgustuse rajamine kalmistust Äigrumäe tee ja Liivamäe tee ristmikuni (Töös: vastav ettepanek on 2015. aasta lõpus valda esitatud);
 • Tänavavalgustuse rajamine jalgrajale Äigrumäe tee – Varjulille tee;
 • Äigrumäe küla tähistavad sildid;
 • Kõnniteed ja terviserajad.

Sotsiaalmeedia

 • Kodulehe loomine (kohalik info, aga võib-olla ka erinevate perekondade tutvustamine; pisut meelelahutuslik ja sotsiaalne lisaks töistele ja igapäevastele teemadele) (Tehtud: ettepanekud täiendusteks on teretulnud);
 • Facebooki konto Äigrumäe küla tegemistest (Olemas).

Kalmistu teemad

 • Autode läbisõidu takistamine Alliksaare teelt, et vältida karjäärijärve prahistamist;
 • Selgus, kui lähedale teedele ja hoonetele võib laieneda surnuaed. Peaksime väljendame seisukohta, et niivõrd tee äärde matmine on inetu.
 • Kalmistu metsas puude harvendamine (Tehtud 07.05.2016);
 • Teeäärte puhtana hoidmine ja risustamise vältimine.

Külaseltsi seltskondlikud tegevused

 • Info kogumine küla ajaloo kohta (Tehtud: küla ajalugu on kirjas kodulehel, täiendav info ja materjalid on teretulnud);
 • Koristustalgud kaks korda aastas (mai algus ja oktoobri lõpp);
 • Iganädalane ühistreening;
 • Ühised üritused (ühine toiduvalmistamine ja -maitsmine, laste tantsuõhtu jms);
 • Talgud erinevates majapidamistes, et tööd saaks kiiremini ja mõnusalt tehtud;
 • Rohkem küla siseseid üritusi, kuhu on kõik kutsutud, et saada lähemalt tuttavaks (kord kvartalis);
 • Kaardistada oma küla abi(käsi) vajavad inimesed (erinevate põlvkondade liitmine).

Küla arengukava koostamine

 • veevarustus ja kanalisatsioon;
 • ligipääsuteed ja valgustus;
 • lisanduvate elamutega seonduvad teemad (eelkõige ligipääsud);
 • ühistransport;
 • turvalisus;
 • külasisene seltsielu;
 • rahastamisvõimalused;
 • jpm.