Viimsi vald veab lehekotid minema

Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania.

Kõikidel huvilistel palume soovitud lehekottide arvust teada anda – seda saab teha täites ära järgmise vormi ning kirjutades aadressi ja soovitud kottide arvu sõnumisse. Maksimaalne kogus lehekotte, mida vald ära viib, on kuni 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta. Oma soovist tuleb teada anda hiljemalt 25. oktoobriks 2016.

(Registreerumine suletud ja registreerumisvorm eemaldatud)

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalamet kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama ära viima. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede, s.h. olmeprügi ning muud mittesobilikku. Lehekottide äravedu teostab Viimsi valla kommunaalameti brigaad.

Sellel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Samuti tuleb kasutada vaid valla poolt väljastatud läbipaistvaid kotte. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. novembri südaööks.

Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohalt tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistu omanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda nii (kogumahuga kuni 1 m3) Pärnamäe jäätmejaama (Tallinna haldusterritooriumil) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3).

Hea soovitus on niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud (purustada niitmiseks puulehed väikesteks osadeks). Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele.

Lugupidamisega

Henry Aimre

heakorraspetsialist