Teade Veetarbimisühistu Herman liikmetele

Teatame, et kolmapäeval, 05.04.2017 kell 18:30 toimub Veetarbimisühistu Herman üldkoosolek pumbamajas.

Päevakorras on:

  1. Juhatuse aruanne 2016.a. tegevuse kohta.
  2. 31.12.2016.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. Veetarbimisühistu Herman tegevuse lõpetamine.
  4. Likvideerimiskomisjoni valimine.
  5. Jooksvad küsimused.

Palume kõigil liikmetel kindlasti koosolekust osa võtta. Juhul, kui pole võimalik koosolekule tulla, palume saata esindaja kirjaliku volitusega. Ühtlasi palume koosolekul liikmetel teatada kirjalikult oma arveldusarve number pangas.

Lugupidamisega
Veetarbimisühistu Herman juhatus