MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 18.04.2017 kell 19.00 aadressil Männimäe tee 2.

Päevakava

  1. 2016 aastaaruanne;
  2. Info MTÜ Veetarbimisühistu Herman likvideerimisest ning ettepanekust omandada pumbamaja kinnistu;
  3. Külaplatsi rendile võtmine Viimsi vallalt, planeeringu kokkuleppimine, naabrite kaasamise küsimus;
  4. Teeme Ära talgud 6. mail 2017 ja tegevuste planeerimine;
  5. Kodukohvikute päev;
  6. Vaba mikrofon ja jooksvad küsimused.

Ühtlasi tuletame meelde, et kel külaseltsi 20€ aastatasu veel maksmata, siis palume seda teha MTÜ Äigrumäe Külaselts arvelduskontole EE182200221062612257.

Üldkoosolekule võib kaasata kindlasti ka kõiki teisi külaelanikke, sest info puudutab meid kõiki.