Arhiiv kuude lõikes: aprill 2016

Haljastus- ja heakorratööd Äigrumäe külas

Viimsi Valla poolt anti teada, et pakendikonteinerite ümbruses tehakse tasandustööd ning kaetakse tasandatud plats freespuruga, et vältida ligipääsmatust ja haljasalale pori teket. Tööde eeldatav teostamise aeg on käesoleva aasta maikuu.

7. mail kell 10:00-15:00 toimuvad Äigrumäel aga järjekordsed talgud, kus koristame külaplatsi, küla ümbrust ning teeääri. Talgutele saab registreeruda siin. Oled oodatud osalema!

Üheks heakorrapäeva tööks on muuhulgas küla teadetetahvli paigaldamine – oled siin foorumis oodatud avaldama arvamust, kuhu see panna? NB! See foorum on nähtav ainult siis, kui oled sisse loginud, aga kui kasutajakontot veel pole, on sisselogimisakna vasakul all nurgas selle loomiseks vastav link.

Info avalikest aruteludest

04. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Viimsi aleviku keskuse ala (endised kasvuhooned ja katlamaja) piirkonna planeeringu ruumilisi visioone. Oma visioone tutvustavad Tallinna Tehnikakõrgkooli  Arhitektuuri Instituudi tudengid. Valminud töödega on võimalik alates 25.aprillist tutvuda Viimsi Vallamajas ning valla veebilehel: www.viimsivald.ee

09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut. Mürauuringu eesmärgiks on:

  • teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;
  • selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;
  • selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Koostatava mürauuringuga on võimalik alates 02.maist tutvuda Viimsi valla veebilehel: www.viimsivald.ee

Külaseltsi liikmemaks 2016

Head MTÜ Äigrumäe külaselts liikmed!

Nagu teada, kehtestasime kõik koos Külaseltsi asutamisel iga-aastaseks liikmemaksuks 20 eurot ning selle tasumise tähtajaks I kvartali lõpu. Juba neljandat kuud on käes aasta 2016 ja paljud ongi juba jõudnud käesoleva aasta liikmemaksu tasuda, kuid nüüd palume see maksta ka kõigil, kes seda pole veel jõudnud teha. MTÜ Äigrumäe Külaselts arveldusarve Swedbankis on EE182200221062612257. Selgituseks palume kirjutada, kelle eest makse on sooritatud.

Valla territooriumil püstitatud hoonete õiguspärasus

Seoses 01. juulil 2015 vastuvõetud uue Ehitusseadusega hakkab kohalik omavalitsus suurt tähelepanu pöörama valla territooriumil püstitatud hoonete õiguspärasusele.

Siit ja siit leiab tabelid, millistele ehitistele / rajatistele ning millises formaadis on elanikel vaja eelkõige tähelepanu pöörata.

Olukorra selgituseks võib täpsemat infot lugeda ka siit: http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/tag/kasutusteatis/