Valla territooriumil püstitatud hoonete õiguspärasus

Seoses 01. juulil 2015 vastuvõetud uue Ehitusseadusega hakkab kohalik omavalitsus suurt tähelepanu pöörama valla territooriumil püstitatud hoonete õiguspärasusele.

Siit ja siit leiab tabelid, millistele ehitistele / rajatistele ning millises formaadis on elanikel vaja eelkõige tähelepanu pöörata.

Olukorra selgituseks võib täpsemat infot lugeda ka siit: http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/tag/kasutusteatis/