Äigrumäe uus külavanem on Priit Rebane

10.09.2019 toimunud Äigrumäe küla üldkoosolekule uue külavanema valimiseks registreerus 22 inimest 109-st Äigrumäe hääleõiguslikust elanikust, mis andis osalemise protsendiks 23,98%. Seega oli valimiste toimumiseks vajalik miinimum 5% kindlalt saavutatud.

Ainsa külavanema kandidaadina oli registreeritud Priit Rebane, kelle poolt hääletasid kõik koosolekul osalejad, rikutud või kehtetuid sedeleid ei olnud. Seega täidab järgmised neli aastat Äigrumäe külavanema kohuseid Priit Rebane.

Äigrumäe külavanema valimised

Seoses praeguse külavanema volituste lõppemisega kutsub Äigrumäe külaselts kokku küla üldkoosoleku külavanema valimiseks. Koosolekul osalema on oodatud kõik sissekirjutust omavad Äigrumäe küla elanikud ja selleks ei pea olema MTÜ Äigrumäe Külaselts liige. Üldkoosoleku päevakorras on külavanema valimine ning jooksvad küsimused. Üldkoosolek toimub 10.09.2019, kell 19:00 Äigrumäe külaplatsil. Hääletamiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Täiendatud 4.09.2019: Külavanemaks kandideerimise viimane tähtaeg oli 3. september 2019 ning selleks ajaks esitasid vastava avalduse Piret Simmo ja Priit Rebane.

Täiendatud 5.09.2019: Valla poolt rahvastikuregistrist Piret Simmo andmeid kontrollides selgus, et registri kohaselt ei oma ta registreeringut Viimsi vallas. Seega ei saa ta kahjuks valmistel kandideerida.

Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2019

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 30. mail 2019 kell 19:00 Pumbamaja juures. Päevakorras on:

  • 2018. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2019. aasta tegevuskava;
  • “vaba mikrofon” ja jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule võivad kindlasti tulla ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed, sest info puudutab meid kõiki. Ühtlasi on siinkohal paslik öelda, et kõik on teretulnud külaseltsi liikmeks astuma – oma soovist saab märku anda kohe nüüd ja praegu lehe Kontakt kaudu.