Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania

Kõikidel huvilistel palume lehekottide arvust teada anda külavanema elektronposti aadressile vaiko@dlt.ee , (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv – kuni 6 kotti ja kontakttelefon) hiljemalt 20. oktoobriks 2017. Maksimaalne kogus lehekotte, mida vald ära viib, on kuni 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta.

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalamet kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama ära viima. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi ning muud mittesobilikku. Lehekottide äravedu teostab Viimsi valla kommunaalameti brigaad. Palume kotid siduda või muud moodi sulgeda. Juhul kui kotile tekivad augud, siis palume need teibi või muu vahendiga ära parandada.

Sellel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi, salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Samuti tuleb kasutada vaid valla poolt väljastatud läbipaistvaid kotte. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. novembril kella 7.00 hommikul.

Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohal tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistu omanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda nii Pärnamäe jäätmejaama Tallinna haldusterritooriumil (kogumahuga kuni 1 m3) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3).

Hea soovitus on niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud (purustada niitmiseks puulehed väikesteks osadeks). Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele.

Temaatikast kirjutatakse põhjalikumalt http://novaator.err.ee/259652/puulehtede-aravedu-on-tarbetu-ja-lausa-kahjulik.

Äigrumäe külaplatsist

26-27. augustil peaks toimuma külaplatsi tasandamine, mille käigus kaetakse plats ka muru külvamiseks sobiliku mullaga. Need tööd teostatakse ettevõtte poolt, kelle pakkumine kõige soodsamaks osutus. Seejärel peame aga talgute korras külvama muru ja selle kinni rullima. Palun andke endast märku, kellel mururull olemas on!

Tasandamise ettevalmistuseks tuleb aga platsil olev kõrge hein ära trimmerdada – hea oleks seda teha vähemalt nelja trimmeriga. Niisiis need, kel trimmer olemas, on oodatud külaplatsile 23. augustil kell 18:00, et üheskoos plats lagedaks niita.

Äigrumäe küla jaanituli 2017

Äigrumäe küla jaanituli toimub 23. juunil 2017 algusega kell 20:00. Tule süütamine 21:00.

Sööki, kooki ja jooki võtame kõik ise kaasa ja paneme laudadele.

Jaanitule juurde kuuluvad kindlasti ka mängud nii lastele kui täiskasvanutele – kas meie seas on inimesi, kes oskavad mänge valmis mõelda ja läbi viia? Ootame ettepanekuid ja olge julged!

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 18.04.2017 kell 19.00 aadressil Männimäe tee 2.

Päevakava

  1. 2016 aastaaruanne;
  2. Info MTÜ Veetarbimisühistu Herman likvideerimisest ning ettepanekust omandada pumbamaja kinnistu;
  3. Külaplatsi rendile võtmine Viimsi vallalt, planeeringu kokkuleppimine, naabrite kaasamise küsimus;
  4. Teeme Ära talgud 6. mail 2017 ja tegevuste planeerimine;
  5. Kodukohvikute päev;
  6. Vaba mikrofon ja jooksvad küsimused.

Ühtlasi tuletame meelde, et kel külaseltsi 20€ aastatasu veel maksmata, siis palume seda teha MTÜ Äigrumäe Külaselts arvelduskontole EE182200221062612257.

Üldkoosolekule võib kaasata kindlasti ka kõiki teisi külaelanikke, sest info puudutab meid kõiki.