Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2019

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 30. mail 2019 kell 19:00 Pumbamaja juures. Päevakorras on:

  • 2018. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2019. aasta tegevuskava;
  • “vaba mikrofon” ja jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule võivad kindlasti tulla ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed, sest info puudutab meid kõiki. Ühtlasi on siinkohal paslik öelda, et kõik on teretulnud külaseltsi liikmeks astuma – oma soovist saab märku anda kohe nüüd ja praegu lehe Kontakt kaudu.

Uudiseid Äigrumäe külaplatsi osas

MTÜ Äigrumäe Külaselts on oma tegemistega jõudnud niikaugele, et meie külaplats on ka ametlikult meie inimeste kasutuses. Leping on sõlmitud kümneks aastaks. Tähelepanelikud inimesed on märganud, et külaplatsil on käinud geodeedid mõõdistusi tegemas. Külaselts on tellinud platsile ametlikud mõõdistused, ilma milleta ei ole lubatud rajada ühtegi ehitist ega rajatist. See on ettevalmistustöö, mis on vajalik mänguväljaku projekti tellimiseks ja mänguväljaku detailide püstitamiseks. Esimesena tuleb platsile laste kiikede komplekt. Komplektis saab olema tavaline kiik, imiku kiik ja pesa-kiik. Nii peaks olema võimalus kiikesid kasutada kõigil erineva vanustega lastel. Selle rajamine sõltub ilmadest ja jääb ilmselt varakevadesse. Järgmise aasta jooksul on täiendavalt planeeritud rajada väike ronimisatraktsioon lastele ja vald on lubanud meie külaplatsile paigaldada omapoolse kingitusena statsionaarse ping-pongi laua. Ükski eelpool mainitud tegevus ega rajatis ei ole meie elanike jaoks tasuta. Kuna külaplats on ametlikult ja juriidiliselt avalikuks kasutamiseks, siis kõik, mis sinna tehakse peab olema turvaline ja vastama kõikidele normatiividele, mille tagamine ei ole odav. Siinkohal kutsume üles kõiki külaelanikke liituma meie MTÜga, sest nii olete kõik paremini informeeritud meie tegemistest. MTÜ-sse kuulumine on tasuline, kuid aastamaks on ainult 20 eurot aastas. Sellega saate te kõik panustada meie oma mõnusa külaplatsi rajamisse.