Rubriigiarhiiv: Äigrumäe kroonika

Äigrumäe külavanemana jätkab Priit Rebane

8. juunil 2023 toimunud Äigrumäe küla ja külaseltsi üldkoosolekule kogunes 26 inimest, kellest 23 olid rahvastikuregistris oma elukohaks registreerinud Äigrumäe küla ning omasid seega hääleõigust päevakorras olnud külavanema valimistel. 22 poolthäälega valiti järgmiseks neljaks aastaks Äigrumäe külavanemaks ainsa kandidaadina üles seatud senine külavanem Priit Rebane.

Äigrumäe Külaseltsi 21 liikmest oli kohal 15 inimest, kes kiitsid üksmeelselt heaks 2022. aasta majandus- ja tegevusaruande ning tegevuskava 2023. aastaks.