Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2021

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 31. mail 2021 kell 19:00 külaplatsil. Päevakorras on:

  • 2020. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2021. aasta tegevuskava;
  • jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule on oodatud ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed.

Hiljemalt üldkoosoleku toimumise ajaks palume külaseltsi liikmetel tasuda ka liikmemaks 20€ – konto rekvisiidid leiab lehelt Kontakt. Külaseltsi liikmete nimekirja leiab siit.