Äigrumäe külaplatsile sai valmis katusealune

Suur tänu siinkohal nii rahandusministeeriumi KOP projektile kui oma küla meestele – KOP abil saime hankida materjali ja oma jõududega panime katusealuse püsti!

#KOP

#Katusealuse rajamine Äigrumäe külaplatsile

#Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest