Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 19. mail

MTÜ Äigrumäe külaselts üldkoosolek toimub 19. mail 2016, kell 19.00, Äigrumäe külas, Männimäe tee 2. Üldkoosoleku päevakord:

  1. Äigrumäe külaseltsi tegevuse kokkuvõte ja finantsaruanne;
  2. Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise protsess ja vajalikud tegevused;
  3. Prioriteetsed tegevused 2016;
  4. Jooksvad küsimused.