Äigrumäe uus külavanem on Priit Rebane

10.09.2019 toimunud Äigrumäe küla üldkoosolekule uue külavanema valimiseks registreerus 22 inimest 109-st Äigrumäe hääleõiguslikust elanikust, mis andis osalemise protsendiks 23,98%. Seega oli valimiste toimumiseks vajalik miinimum 5% kindlalt saavutatud.

Ainsa külavanema kandidaadina oli registreeritud Priit Rebane, kelle poolt hääletasid kõik koosolekul osalejad, rikutud või kehtetuid sedeleid ei olnud. Seega täidab järgmised neli aastat Äigrumäe külavanema kohuseid Priit Rebane.