Äigrumäe külaseltsi üldkoosolek 2019

MTÜ Äigrumäe Külaselts üldkoosolek toimub 30. mail 2019 kell 19:00 Pumbamaja juures. Päevakorras on:

  • 2018. aasta majandus- ja tegevusaruanne;
  • 2019. aasta tegevuskava;
  • “vaba mikrofon” ja jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule võivad kindlasti tulla ka need külaelanikud, kes ei ole MTÜ liikmed, sest info puudutab meid kõiki. Ühtlasi on siinkohal paslik öelda, et kõik on teretulnud külaseltsi liikmeks astuma – oma soovist saab märku anda kohe nüüd ja praegu lehe Kontakt kaudu.